Våpen

Ved kjøp av våpen kreves det godkjent ervervstillatelse (kjøpetillatelse) fra politiet og kopi av legitimasjon.

Våpensøknad finner du her: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/

Ved bestilling av våpen i påvente av behandling av søknad, så utstedes det faktura på hele beløpet.

Det forfaller 25 % depositum, minimum kr. 2.500.- ved bestilling.

Resten forfaller inne 30 dager om søknaden skulle ta lengere tid.

Om søknaden mottas før 30 dager, forfaller hele beløpet omgående.